Vi får pengar att växa.

 

 

 

 

 

 


Kallelse till årsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i stämman bör anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast kl. 12.00 den 23 september 2014.

» Ladda ner hela kallelsen (PDF)
Demonstration av The3DClassroom

 Välkommen till Capillum Holding

- Framtidens finanshus för små och medelstora företag.
”Kort- och medelfristig kreditgivning och andra finansieringslösningar till företag.”

Utvecklingen av vårt produktsortiment pågår just nu.
De typer av krediter som framledes är tänkta att kunna beviljas av oss är:

  • Rörelsekrediter. Löptid 1-3 år
  • Förvärvskrediter. Löptid högst 1 år
  • Överbryggningskrediter. Löptid högst 3 månader

Capillum Holding AB är ett av Kopparberg Invest AB:s konceptbolag.

2013-12-18

Pressmeddelande

2013-12-13

Sensavis lanserar ”The 3D Healthline”

Capillums viktigaste investering och tillgång i dagsläget är innehavet i Sensavis som har utvecklat en unik mjukvaruplattform för tredimensionella, interaktiva, visualiseringar. Utifrån plattformen har Sensavis skapat ”The 3D Classroom” och ”The 3D Healthline”. Med dessa globala produkter ger Sensavis undervisning inom skola och sjukvård en ny dimension både vad gäller teknik och innehåll.

2013-11-07

Årsredovisning publicerad

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-2013 har idag publicerats på hemsidan.